Op zoek naar sturing op uitval, tevredenheid en doelrealisatie?
"Nederland verandert en de zorg verandert mee"
Maar wat doet u? En uw omgeving?
Op zoek naar sturing op uitval, tevredenheid en doelrealisatie?
Op zoek naar sturing op uitval, tevredenheid en doelrealisatie?
Nederland verandert en de zorg verandert mee
Wij helpen u graag om uw informatiestromen helder te krijgen en
te verwerken tot bruikbare dashboard-tools!

Care Index levert oplossingen waarmee bestuurders en managers inzicht verkrijgen in het 360` beeld van hun organisaties. Zo kunnen zij sturen op het eigen functioneren EN dat van haar omgeving.

Anders gezegd, om aanspraak te kunnen maken op gunning en financiering dient de bestuurder te kijken naar eigen functioneren, dat van haar medewerkers en dit te vergelijken met dat van de concurrent / de collega-instelling en de perceptie van de cliënt.

De som der variabelen bepaalt de positie van de eigen organisatie t.o.v. de verwijzer danwel de financierder. De Care Advisor Index levert inzicht om op day-to-day basis hier op te sturen.'

Werkwijze

Door middel van on-going monitoring van:

  • het eigen functioneren en dat van haar personeel
  • het presteren van de concurrent en dat van de collega-instelling
  • de wijze van zorgervaring van de cliënt / patiënt,

kan er een index opgemaakt worden, wat bestuurders en managers kunnen gebruiken in de sturing van reputatie, prestatie en perceptie.

Door middel van on-going monitoring van:

  • de mate van collaboratie en wijze van communicatie met derden
  • de mate van goed werkgeverschap
  • de wijze van maatschappelijk ondernemerschap
  • de zorgervaring van de cliënt / patiënt,

kan er een index afgegeven worden, wat gemeenten kunnen gebruiken in de sturing van zorgtrajecten.

Lees Verder

Doelgroep

Zorg- en welzijnsinstellingen met:

  • een groot (ambulant) personeelsbestand
  • (ver-) hoog (-d) reputatie- / fragiel perceptie-risico (media & beleving)
  • een hoge frequentie van interactie met derden

Cliënten

Zijn cliënten tevreden met de zorg die ze ontvangen? Waar ergeren cliënten zich aan?

Medewerkers

Werken medewerkers graag voor mij? Voelen medewerkers zich gesteund in hun taken?

Partners

Reageer ik snel op verzoeken? Ben ik betrouwbaar in mijn afspraken?

Lees Verder

Drie redenen

a. Verandering van wet- en regelgeving en dus financiering en verantwoording zorgt dat u scherper moet koersen op uitval, tevredenheid en doelrealisatie. Met Care Index bent u in staat te laten zien dat u hier klaar voor bent.

b. Decentralisaties zorgen voor een veranderende markt. Care Index geeft u de cijfers – relevant, op ieder moment en up-to-date – plus inzicht in het verhaal erachter, zodat u handvatten tot sturing heeft.

c. Kosten gaan voor de baten, maar met Care Index betaalt u modulair, naar gebruik en achteraf. Meer weten? Neem contact op met onze Care Advisors: Jacqueline@CareIndex.nl en Paul@CareIndex.nl of bel 030-2077077.

Lees Verder

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn op zoek naar een hernieuwde oriëntatie van het eigen functioneren EN dat van haar personeel ten opzichte van die van haar omgeving. Data is 1 – Informatie is 2 – Input en Outcomes zijn 3. Daarom hebben we de CARE ADVISOR INDEX ontwikkeld:

De Care Advisor Index: Het kijken, kennen en kunnen van uw eigen organisatie in het perspectief van samenwerkende instellingen, concurrenten, bedrijven en de overheid, als ook die van cliënten en het personeel.

De Care Advisor Index stelt u in staat om als bestuur/directie op elk moment inzicht te hebben in uw organisatie en om flexibel nieuwe KPI’s toe te voegen voor sturing door de tijd.

De Care Advisor Index verzamelt en verwerkt continue feedback uit uw werkdomein ten behoeve van effectieve sturing van de organisatie.

Care Advisor Index:

Samengestelde index op basis van directe beoordelingen stelt u in staat trends te volgen en te sturen